Werkwijze

Hoe vraagt u medisch advies aan bij MAL?

  • U kunt uw gerichte vraagstelling sturen via een beveiligde omgeving aan info@medischadviesbureauleiden.nl. Wij werken hoofdzakelijk met Zivver, maar als u documenten op een andere wijze veilig wilt delen, mag dat uiteraard ook. U kunt uw aanvragen ook per post versturen;
  • Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, zullen wij nog dezelfde dag uw aanvraag gereed maken en voorleggen aan een van onze medisch adviseurs. U ontvangt van ons dan ook een bevestiging;
  • In principe ontvangt u binnen maximaal 2 weken het medisch advies van ons via Zivver;
  • U ontvangt van ons een keer per maand de nota van alle aangevraagde adviezen;
  • Heeft het advies spoed? Dat kan! Vermeld dit bij de aanvraag en wij zorgen dat dit tegen een toeslag van 10% in orde komt.

Tips voor een aanvraag medisch advies

  • Graag verneemt onze medisch adviseur kort de casus (dit mag ook middels het meesturen van een intakerapport);
  • Vermeld hoe het nu gaat met het slachtoffer en welke behandelingen er zijn geweest en welke behandelingen hij of zij momenteel nog ondergaat;
  • Stel gerichte vragen, bijvoorbeeld over de causale relatie tussen de klachten en het ongeval of over blijvende klachten en beperkingen, het percentage blijvende invaliditeit of een eventuele expertise;
  • Maak het doel van het medisch advies duidelijk.